logo

Lịch làm việc của Công ty TNHH TXP Việt Nam

- Thời gian làm việc: 

      + Buổi sáng: Từ 8 giờ đến 12 giờ

      + Buổi chiều: Từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều

- Nghỉ thứ 7, chủ nhật

- Nghĩ lễ theo thời gian và quy định của nhà nước