logo

Máy nghiền rung

Mã sản phẩm GJ-1, GJ-2, GJ-3
Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Kích cỡ nguyên liệu đầu vào: ≤ 13 mm

Kích cỡ hạt đầu ra: 80-200 Mesh

Khả năng nghiền tối đa GJ-3: 300 g; GJ-2: 200 g; GJ-1: 100 g

Số vị trí nghiền: GJ-3: 3 vị trí; GJ-2: 2 vị trí; GJ-1: 1 vị trí

Sản phẩm cùng loại