logo

Thiết bị kiểm tra bề mặt không phá hủy

Mã sản phẩm uVision™ 365 Economy NDT Lamp
Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Thiết bị kiểm tra bề mặt không phá hủy

Model: uVision™ 365 Economy NDT Lamp

Ứng dụng: Dùng để phân tích bề mặt

Nó là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và độ tin cậy về cấu trúc trong máy bay, phương tiện cơ giới, đường ống, tàu biển, cầu, tàu hỏa, đường hầm, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu và nền tảng dầu, tất cả đều được kiểm tra bằng một số phương pháp kiểm tra không phá hủy.

Sản phẩm cùng loại