logo

Thùng đựng dầu thải

Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Thông số kỹ thuật

Thùng đựng dầu thải - OILY WASTE CANS

Thể tích: 2 Gal, 6 Gal, 10 Gal, 14 Gal, 21 Gal

09300 md09301 md

Mô tả

Thùng đựng dầu thải - OILY WASTE CANS

Thể tích: 2 Gal, 6 Gal, 10 Gal, 14 Gal, 21 Gal

09300 md09301 md

Sản phẩm cùng loại