logo

Phụ kiện máy sắc ký khí, sắc ký lỏng

Tình trạng: Liên hệ
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:
 • Cột sắc ký lỏng, sắc ký khí
 • Màng lọc dung môi, màng lọc mẫu, đầu lọc mẫu
 • Bộ chiết pha rắn các loại, bộ vi chiết pha rắn SPME
 • Bộ lọc mẫu chân không
 • Đèn thay thế D2, Tungsten, Xenon…
 • Piston seal, pump seal, check valve, septa, liner…
 • Bộ lấy mẫu không khí, lấy mẩu lỏng, lấy mẫu rắn
 • Syringe bơm mẫu, syringe lọc mẫu, syringe lấy mẫu khí
 • Lọ đựng mẫu trắng, lọ đựng mẫu nâu, lọ đựng mẫu cho autosampler, lọ đựng mẫu dùng cho máy Headspace
 • Bộ chiết pha rắn SPE 12 vị trí, 20 vị trí
 • Chất chuẩn các loại

Phù hợp các loại máy GC, HPLC của các hãng Agilent, Perkinelmer, Shimadzu, Water…

Sản phẩm cùng loại