logo

Nucleosides, Nucleotides & DNA

Tình trạng: Còn hàng
Đơn vị: Chiếc
Giá bán lẻ: Liên hệ.
Số lượng
Chia sẻ:

Nucleosides, Nucleotides & DNA

Hãng sản xuất: Loba Chemie - Ấn Độ

Code Product Name CAS No. MSDS COAs
660 ADENINE SULPHATE  99%  AR   321-30-2 MSDS COAs
670 ADENOSINE  99%  For Biochemistry   58-61-7 MSDS COAs
680 ADENOSINE 5'-DIPHOSPHORIC ACID DISODIUM SALT  98%  For Biochemistry   16178-48-6 MSDS COAs
690 ADENOSINE 5-MONOPHOSPHORIC ACID SODIUM SALT  95%  For Biochemistry   4578-31-8 MSDS COAs
700 ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHORIC ACID DISODIUM SALT  95%  For Biochemistry   987-65-5 MSDS COAs
3149 CYTOSINE  98%  For Biochemistry   71-30-7 MSDS COAs
3321H DIETHYLAMINE PHOSPHATE  98%  Extra Pure   68109-72-8   COAs
3995 GUANINE  98%  For Biochemistry   73-40-5 MSDS COAs
3996 GUANINE HYDROCHLORIDE  99%  Extra Pure   635-39-2 MSDS COAs
3997 GUANOSINE  99%  For Biochemistry   118-00-3 MSDS COAs
4155 HYPOXANTHINE  99%  For Biochemistry   68-94-0 MSDS COAs
4190 INOSINE  99%  For Biochemistry   58-63-9 MSDS COAs
4897 NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE  95%  For Biochemistry   53-84-9 MSDS COAs
4899 NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE PHOSPHATE SODIUM SALT  95%  For Biochemistry   24292-60-2 MSDS COAs
4901 NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE REDUCED DISODIUM  97%  For Biochemistry   606-68-8 MSDS COAs
293 SULPHUR MONOCHLORIDE  99%  For Synthesis   10025-67-9 MSDS COAs
6302 THYMIDINE  99%  For Biochemistry   50-89-5 MSDS COAs
6303 THYMINE  99%  For Biochemistry   65-71-4 MSDS COAs
6435 URACIL  99%  For Biochemistry   66-22-8 MSDS COAs
6462 URIC ACID  99%  AR   69-93-2 MSDS COAs
6464 URIDINE  99%  For Biochemistry   58-96-8 MSDS COAs
6495 XANTHINE  98%  For Biochemistry   69-89-6 MSDS COAs

Sản phẩm cùng loại