logo

thiet bi phong thi nghiem

thiet bi dung hoa chat

do bao ho

noi that phong thi ngihem

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Cán bộ, nhân viên Công ty TNHH TXP Việt Nam sẽ đi nghỉ hè bắt đầu từ ngày 24 đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2018

Vì vậy, xin trận trọng thông báo tới Quý Khách Hàng được biết

Mọi liên hệ yêu cầu báo giá trong trường hợp cấp bách, vui lòng liên hệ số hotline: 0983978425 để được hỗ trợ nhanh chóng

Việc giao hàng trong thời gian này có thể bị gián đoạn, chậm chễ, rất mong Quý Khách Hàng thông cảm 

 

Trân trọng cảm ơn

 

(Ban giám đốc công ty TNHH TXP Việt nam)